હેલ્મેટ અને ગાંધીગીરી

ઉમંગભાઇ શાહ કે જેઓ અમદાવાદના ખાડીયા વિસ્તારમા રહે છે, તેઓ એ ફરજીયાત હેલ્મેટ પહેરવા સામે જે ગાંધીગીરી શરુ કરી છે, તે અત્યાર સુધી મારા ધ્યાનમા નહી આવેલી, આજે જ એક ખાસ મિત્ર ના ઇ-મેઇલથી ખબર પડી. આ લેખ કે જે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડીયા મા ગયા વર્ષે જુલાઇ મહિના મા આવ્યો હતો તે વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો. અથવા નીચે તેની સ્કેન કોપી પણ મુકેલ છે.

gandhigiri1

6 thoughts on “હેલ્મેટ અને ગાંધીગીરી

 1. Dear Nilesh,

  I agree with you, even here in Dubai we have very strict rules, if any vilation on this rule would give few Black Points to motorists and if these black points exceeds some 24 number motorist's license get cancel for 6 months and etc. So People in India are taking benefits because Govt. not strict. Govt. & Police should work strongly on this without any corruption.

 2. They should change the rule to state that after 2nd cash fine for not wearing helmet, 3rd violation will involve 3 month Jail and 4th violation onward will involve 1 year Jail. Then let us see what this Umang Shah does. These people like Umang Shah should be whipped for such stupidity – then only they will follow the law. Send him over to Singapore and let us see how dare he do this kind of nonsense.

 3. Hello Sir,

  Basically this article has been published on my Blog for fun only, but as you said it really require to have some discussion on it as well, means The way Mr. Uman Shah adopted if for what purpose? Helmet is required inside city or it should be only for highways? As per me it should be for highways or may be for few 2wheelers inside city also….

 4. Read this Post…which is a newspaper cutting. It is the law-breaking or Satyagraha of Mr. Umang Shah. What is the ultimate goal ? Does he want "no helmets for all " riding on the road in the City only or outsde of the City too ? If, only within the City, then may I ask why ? Just want to know.

 5. ઉમંગભાઈ ને ફાઇન ભરવાનો આટલો બધો ઉમંગ?
  સરસ…બે વાત જાણવા મળી.

  1- 25 પૈસાના સીક્કા હજુ ખણખણે છે!
  2-ફાઇન ભરવા માટે આટલા બધા (25000 !) રૂપિયા ભરવા તૈયાર છે!

  કાલ સવારે કદાચ કોઇ સ્યુસાઇડ માટે પણ આવું કહી શકે કે ભાઈ, મારી જીંદગી છે, હું ગમે તે કરુ, નન ઑફ યૉર બિઝનેસ ઓકે?

  લગે રહો ઉમંગભાઈ

Leave a Reply

error: Content is protected !!