વેલેન્ટાઇન ડે ની ખરીદી

ચંપા જુવાન હતી ત્યારની એક વાત યાદ આવી….

વેલેન્ટાઇન ડે નજીક હતો, ચંપા નજીક ની આર્ચીસ ગેલેરી માં કાર્ડ લેવા ગઈ…

ચંપા દુકાનદાર ને કહે: ભાઈ, વેલેન્ટાઇન ડે માટે કોઈ એવું કાર્ડ છે કે જેમાં અંગ્રેજી માં એવું લખેલ હોય કે “તુ અને ફક્ત તુ એક જ મારો પ્રેમી છે, હું તારા સિવાય બીજા કોઈને પ્રેમ નથી કરતી … વી. વી.”

દુકાનદાર: હા છે ને… ૨૦ રૂપિયા વાળું છે…

ચંપા એ ૧૦૦ ની નોટ આપી અને કહે તો મને ૫ આપી દયો ને આવા….

લાઈક ઇફ યુ એગ્રી ….

અને હા … આ ચંપા નો ફોટો નથી એટલે જોઈને છેતરાતા નહિ :પી

9 thoughts on “વેલેન્ટાઇન ડે ની ખરીદી

  1. India gave kamasutra to the world but Indian Champa's smiling pictures are hard to find.
    Most Indian news papers use western male/female pictures.

    ભારત મેં સબ દેવતાઓ કી પૂજા કી જાતી હૈ લેકિન કામદેવ કી પૂજા નહીં કી જાતી, કયો ? વેલેનટાઈન દિન કા નયા નામ કામાદેવાધિન દિન રખકે ત્યોહાર મનાના ચાહીએ .

Leave a Reply

error: Content is protected !!