જાદુ જોવું છે – જાદુઈ ફોટા Illussion

આ ફોટો ની વચ્ચે રહેલા કાળા ટપકા ને એક ધારું જુવો… થોડી વાર માં ઉપર અને નીચેના બન્ને પટ્ટા ગાયબ થઇ જશે…

લવ મેરેજ – એરેન્જ મેરેજ નો ફરક – ગુજરાતી રમુજ Gujarati Jokes

એક વખત છગન અને એનો જીગરી મગન ગપ્પા લગાવી રહ્યા હતા… અવ મગન: એલા છગનીયા, તારા લવ મેરેજ હતા કે એરેન્જ? છગન: ચંપા તો એરેન્જ મેરેજ ની જ દેન છે … Read More

error: Content is protected !!