ગુજરાતીએ સરદારજી ને ભગાવ્યા – ગુજરાતી જોક Gujarati Jokes

સરદારજી પંજાબ થી સીધા રાજકોટ આવ્યા , રાજકોટ માં એક રેસ્ટોરેન્ટ ની બહાર એક બોર્ડ જોયું અને પરસેવે રેબઝેબ થઇ ને પાછા પંજાબ ભાગી ગયા રેસ્ટોરેન્ટ ની બહાર બોર્ડ માં … Read More

error: Content is protected !!