સરદારજીના સુર્ય અને ચન્દ્ર વીશેના વીચારો..

ચન્દ્ર સુર્ય કરતાં વધારે અગત્યનો છે કારણકે…. રાત્રે પ્રકાશની જરુર હોય ત્યારે તે પ્રકાશ આપે છે. સુર્ય તો દીવસે, જ્યારે પ્રકાશની જરુરીયાત હોતી નથી ત્યારે પ્રકાશ આપે છે.

પોલીસ ખાતામાં નોકરી

નટુ પોલીસ ખાતામાં નોકરી માટેનો ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગયો. તેનો ઇન્ટરવ્યૂ લેનાર પોલીસ અધિકારી ગટુએ તેને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછયા. ગટુ : બે વત્તા બે કેટલા થાય? નટુ : ૪. ગટુ : … Read More

પિતાજી નારાજ થશે

નટુ અને તેનો પુત્ર ગટુ ટ્રેકટરમાં મકાઈ ભરીને જઈ રહ્યા હતા. અકસ્માતે ટ્રેકટર ઊથલી પડયું. ટ્રેકટરના ઊથલી પડવાનો અવાજ સાંભળીને નજીકમાં રહેતો એક ખેડૂત ત્યાં આવ્યો. ખેડૂતે ગટુને કહ્યું, ‘એ … Read More

સરકારની સાથે કોમ્પિટિશન

જેલર : તું કયા અપરાધમાં જેલમાં આવ્યો છે? કેદી : સરકારની સાથે કોમ્પિટિશન થઈ ગઈ હતી. જેલર : કઈ વાતમાં? કેદી : નોટ છાપવામાં

શોલે ગુજરાતી

કાલીયા અને અન્ય બે ડાકુઓને રામગઢના નાના નાના ડેવેલોપરોનું સોફ્ટવેર લૂંટવા મોકલે છે.ત્રણેય જણા રામગઢ ના ચોકમાં જઈને બૂમો પાડે છે… “અરે ઓ રામગઢ ના વાસીઓ, તમારૂ સોફ્ટવેર અમને આપી … Read More

આખુંએ જગ લાગે પ્યારું ગુજરાતી છું

આખુંએ જગ લાગે પ્યારું ગુજરાતી છું,ઈશ્વર પાસેનું ઘર મારું ગુજરાતી છું. દુ:ખને દરવાજો બંધ કરી પીધું ગટગટ,સુખને રાખ્યું છે સહિયારું ગુજરાતી છું. આંખ ઝાટકી કાણાને કાણો કે’વાનોબોલાશે નહીં સારું સારું … Read More

error: Content is protected !!