અંકિત શર્મના મૃત્યુ પર ‘રામ નામ સત્ય’ ના બદલે આ નારા લાગ્યા એ તમે વિચાર્યા પણ નહિ હોય…

દિલ્લી માં CAA હિંસા ના કારણે આઈબી કોન્સ્ટેબલ અંકિત શર્મા નું મૃત્યુ થઇ ગયું હતું.અંકિત શર્મા ઉતર પ્રદેશ ના ઇટાવા જીલ્લા ના રહેવા વાળા હતા.અંકિત શર્મા નો અંતિમ સંસ્કાર તેમના … Read More

error: Content is protected !!