પાયલોટ અને કેબીન કૃ નો અદ્ભુત સરાહનીય નિર્ણય

એક ૫૦ વર્ષીય ગોરી મહિલા ખૂબ જ ગીર્દીવાળા પ્લૅનમા પોતાની જગ્યા પર આવી, તેને તેની સીટની બાજુમા કાળા માણસને જોઈ ને સુગ ચડી, તેણે તરત જ સીટ બદલવા માટે એર … Read More

error: Content is protected !!