આપણા અમદાવાદનો જ એક અનોખો આ રીક્ષાવાળો એટલે ઉદય જાદવ

આમ પણ ગુજરાતીઓના ફળદ્રુપ ભેજાંમાંથી જાત જાતના આઈડિયા ફૂટી નીકળે છે અને કોઈ વીરલો ગુજરાતી એ નવતર વિચારે ચાલીને સમાજમાં જબરું પરિવર્તન લાવે છે અથવા લોકોને વિચાર કરતા મૂકી દે … Read More

error: Content is protected !!