આધાત – જયારે કોઈ નું સર્વસ્વ સમાપ્ત થઈ જાય

કૃણાલ તેની કંપની ની કેબીનમાં બેઠો છે.તેના લેપટોપને ઓન કરી ને,હાથમા પકડેલા કપ માંથી હુંફાળી ચાના ધૂટડા ધીમે ધીમે ભરે છે. સાથે સાથે એક હાથની આંગળીથી માઉસની છકડી ફેરવી ઇનબોકસમા … Read More

error: Content is protected !!