સત નો આધાર સતાધાર – સંતશ્રી આપાગીગા એ જયારે ગાયમાતાના રક્ષણ માટે હાકલ કરેલી

આંબાઝરનો ઝીલણો, નવા સરીખા નીર, ધજા ફરુકે ધરમની, પરગટ ગીગો પીર. સોરઠ ધરા સોહામણી, ગાંડી ઘેઘુર ગિર, સરવા સતાધારમાં, પરગટ ગીગેવ પીર. એક કાળે ગિરનું જંગલ બીલખા સુધી પથરાયેલુ હતું. … Read More

error: Content is protected !!