આ જાપાનીઝ ડોહાએ લાંબી ઉમરના બધા રેકોર્ડ તોડી દીધા – આ ૩ આદતોને લીધે ૧૧૩ વર્ષ કાઢી નાખ્યા

ગિનીઝ ના અનુસાર, અંદાજે એક દશક પહેલા સુધી, ચિતેસું વતનબે નાની મૂર્તિઓ વાળા ઝાડ ને ઉઠાવવા ની જાપાની પારંપરિક કળા બોન્સાઈ કરવાનું કામ કરતા હતા આજકાલ ચિતેસું વાતનબે દેસર્ટ જેવા … Read More

error: Content is protected !!