અબ્દુલ કલામે આપેલી અનાથાલયના બાળકોને ઇફતાર પાર્ટી – જાણો છો?

2002ના વર્ષની આ વાત છે. ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ સાહેબે ભારતના રાષ્ટ્રપતિનો હોદો સંભાળ્યો અને થોડા સમય બાદ પવિત્ર રમઝાન માસ આવ્યો. વર્ષોથી રાષ્ટ્રપતિ ભવનની એક પ્રણાલીકા રહી છે કે રમઝાન … Read More

error: Content is protected !!