ગઇ સાલ એકસાથે ૧૦૪ ઉપગ્રહને બ્રહ્માંડમાં પહોંચાડનાર આ ‘રોકેટમેન’ બન્યા ઇસરોના નવા ચેરમેન

ગત વર્ષે એટલે કે ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૭માં ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા “ઇસરો”એ શ્રીહરીકોટા મથકેથી એક સાથે ૧૦૪ સેટેલાઇટને અવકાશમાં પહોંચાડીને વિશ્વ રેકોર્ડ સ્થાપી દીધો હતો.હજી સુધી વિશ્વનો કોઇ પણ દેશ આટલી મોટી … Read More

error: Content is protected !!