એકવા યોગા – આવતી કાલે રાજકોટમાં થનાર એક અદ્ભુત પ્રયોગ વિષે જાણો

કોઈ યોગ વિશે વાત કરે તો આપણને તરત જ એક આસન પર બેસી ને યોગ કરતા યોગી જ આંખ સામે આવે! કે પછી મોટા પંડાલોમા થતી સામુહીક યોગ શિબિરો! હવે … Read More

error: Content is protected !!