જીવન ની એકમાત્ર ઈચ્છા – કદાચ તમારી ઈચ્છા પણ આવી જ હશે…

“શું કરું મમ્મી હું? બહુ મુંજાયેલો છું.” સવાર સવાર માં રાહુલ હજુ તો નાસ્તો જ કરતો હતો ને આ સવાલ એને એના મમ્મી ને પૂછી દીધો. એની મમ્મી રસોડા માથી … Read More

error: Content is protected !!