જેમને જીવનમાં ક્યારેય પ્રેમ કર્યો હશે એ લોકો આ એરેન્જડ લવસ્ટોરી વાંચી રડી પડશે

આમ તો અમારા એરેન્જ્ડ મેરેજ. પણ શું એરેન્જ્ડ કપલની લવ સ્ટોરી નહીં હોય? અમને તો અમારા માતા-પિતાએ જ ભેગા કરેલા, પરંતુ મળ્યાં પછી પ્રેમ ઉત્તરોત્તર વધતો જ ગયો. અમારું સગપણ … Read More

error: Content is protected !!