ગીરના જંગલની વચ્ચે બિરાજમાન એવા કનકાઇ માતાજીનો અદ્ભુત ઇતિહાસ

સોરઠની ધરતી પર અને ગિરનારના વિશાળ ફલકની આસપાસ માઇલો સુધી ફેલાયેલા ગીરના જંગલમાં માતા કનકાઇનું આ મંદિર અવેલ છે.તુલસીશ્યામથી ૨૨ કિલોમીટર દુર આવેલ આ મંદિર એ ખરેખર વનરાઇઓની છાંયાથી છવાયેલ … Read More

error: Content is protected !!