કેમ લખેલું હોય છે દરેક નોટ પર ‘મેં ધારક કો અદા કરને કા વચન દેતા હૂં ?’ – કારણ ખુબ જ ખાસ છે

દરરોજ આપણે રૂપિયા પાંચથી લઈને બે હજાર રૂપિયા સુધીની નોટનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓની ખરીદી કર્યે છીએ. પણ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે દરેક નોટમાં લખેલું એક વાક્ય કોમન છે, … Read More

error: Content is protected !!