કારેલા -બટાકા ની ચિપ્સ – ઠંડાગાર થઈ ગયેલ વાતાવરણમા એક ક્રિસ્પી રેસિપી

આજે ‘જ્ઞાન સાથે ગમ્મત’ પર ભાવીશાબેન લઈને આવ્યા છે કારેલા બટાકાની ચીપ્સ બનાવવાની રીત. જરૂરી સામગ્રી: કારેલા 200 ગ્રામ બટાકા 300 ગ્રામ .વધારે પણ લઈ શકો. કાજુ 50 ગ્રામ 1-2 … Read More

error: Content is protected !!