ખંભાળિયાનું મિલન રેસ્ટોરન્ટ કે જ્યાં સ્ટાફ ને વર્કર્સ નહિ પરિવાર ગણવામાં આવે છે

તમે કોઈએ સાંભળ્યું છે કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ રવિવારે અને બધાજ તહેવારોના દિવસે બંધ રહેતી હોય ? (ધમ-ધોકાર ચાલતી હોવા છતાં પણ) ખંભાળિયા જેવા નાના ગામમાં આ રેસ્ટોરન્ટ આવેલી છે, નામ … Read More

error: Content is protected !!