નિયમિત ખજુર ખાવાથી થતા અઢળક ફાયદાઓ – બાળકોનો અદ્ભુત વિકાસ

મોટેભાગે પરદેશથી આયાત થતી ખજૂર શિયાળામાં આપણા ઘરઘરની મહેમાન બનતી હોય છે અને તેમાંય તે ઉત્તરાયણ અને હોળીના પર્વમાં તેનું મહાત્મ્ય ઘણું વધારે હોય છે. કેવળ ઠંડીના ચાર મહિના જ … Read More

error: Content is protected !!