સારુ થયું! – બધા જ સદગુણો સુવર્ણના આશ્રયે રહેલાં છે પુરવાર કરતી ટૂંકી વાર્તા

અમ્બરીશ જે જોઈ રહ્યો હતો એના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતો. ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી કે ‘જનરેશન ગેપ’ એક બાપ અને દીકરા વચ્ચે આટલી મોટી ખાઈ બનવી દેશે! ગરીબોના ઘર … Read More

error: Content is protected !!