કાચી કાયાની કરુણતા – સુંદર સમજવા જેવી વાર્તા

અલ્યા લબાડ, તું હજી અહીંયા જ ઉભો છો? તને જે કામ સોંપ્યું એ કોણ તારો બાપ આવીને કરશે? ગુસ્સાથી ભભૂકતો અવાજ કાને પડતા એક 12 વરસ નો ટાબરીયો વીજળી વેગે … Read More

ઇતેફાક – એક અજાણી ડાયરી નું છેલ્લું વાક્ય તમને હચમચાવી દે

બપોરનો સમય, સ્ટેશન રોડ પર એક સાઈડે ટ્રાફિક વધુ હતો. સ્મિતાએ સ્કુટી નજીકમાં પાર્ક કરીને ચાલતા જવાનું વધુ પસંદ કર્યું. એણે સ્કુટી એક સેફ જગ્યાએ કોઈને નડે નહિ તેમ મૂકી … Read More

error: Content is protected !!