ગુરુપૂર્ણિમા ની ઉજવણી કરતા પહેલા જાણીએ ખરેખર ગુરુ કોને કહેવાય

“કોઈપણ વ્યક્તિ નિઃસ્વાર્થ ભાવે સાચી રીતે બીજી કોઈ વ્યક્તિને જીવન-ઉપયોગી કંઈક શીખવે એ ગુરૂ.” એટલે અહીંયા જે લખ્યું છે એ આવા ગુરૂજી વિશે લખ્યું છે. ગુરૂ એટલે વિદ્યાર્થીઓનાં મન/હ્ર્દયને વાંચી … Read More

જયારે ગુરુ સાચું જ્ઞાન આપે ત્યારે જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય..

રામ ક્રિષ્ણ પરમ હંશે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે.એક શિષ્યે એના ગુરુ ને પૂછ્યું,”ઈશ્વર ને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરાય?કેટલી આતુરતા જોઈએ?” ગુરુ એ કહ્યું,”એ શબ્દો થી વર્ણન થઇ શકે એમ નથી.. … Read More

error: Content is protected !!