મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડીંગ – નાની ગેરસમજથી મોટો સંબંધ બગડી શકે છે

“આજે તારે સવારે ૧૦:૩૦ વાગે મારી ઓફિસે હાજર થઇ જવાનું છે. અને આખા દિવસની રજા મુકી દે જે.” વૃદ્ધ અને અનુભવી એવા એડવોકેટ અગ્રાવત સાહેબએ સવારના પહોરમાં જ સુનિલને ફોન … Read More

error: Content is protected !!