ચમત્કારને નમસ્કાર – ૨૫ રૂપિયા અને ૫૦ પૈસા હથેળીમાં લઈને નીકળેલી બહેનની વાર્તા

માત્ર ૬ જ વર્ષની નાનાકડી પિંકી પોતાની પીગી બેન્કમાંથી બધાં સિક્કા કાઢીને  એને પોતાના ફ્રોકના ખીસામાં મુક્યાં અને ઘરની બહાર નીકળી ગઈ. એના ઘરથી થોડેક જ દૂર એક મેડીકલ સ્ટોર … Read More

error: Content is protected !!