વહેલી તકે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરી દેવું નહીતર ચૂકવવી પડશે અધધ… લેઈટ ફી…

આવકવેરા કાયદાની કલમ 139 મહત્ત્વની કલમ છે જે આવકવેરા રિટર્ન ભરવા અંગે છે. આવક હોય કે ન હોય, નુકસાન હોય તો પણ રિટર્ન ભરવું અમુક કિસ્સામાં ફરજિયાત છે. કંપની એક્ટ … Read More

error: Content is protected !!