વરસાદની સીઝનમાં નાહવાની મજ્જાની સાથે ત્વચાની સાર-સંભાળ પણ એટલી જ જરૂરી

ચોમાસાના વાતાવરણમાં સૌથી વધુ સ્કિન પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ સીઝનમાં વાતાવરણમાં ભેજ વધારે હોય છે અને તેથી ત્વચાના ઘણાબધા રોગ થાય છે. બેક્ટેરિયા અને ફંગલ ઈન્ફેક્શન એ વરસાદી વાતાવરણમાં સામાન્ય … Read More

error: Content is protected !!