આ વર્ષે પેલા સુરત વાળા સવજીભાઈ નું બોનસ શું હશે? – ચાલો તપાસ કરીએ

સુરતઃ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કર્મચારીઓને કાર, ઘર અને જ્વેલરી આપનાર ડાયમંડ કિંગે આ વર્ષે કર્મચારીઓની પરિવારની મહિલાઓને દીવાળી બોનસ આપ્યું છે. કર્મચારીઓની પરિવારની મહિલાઓને હેલમેટ અને એક બેગ આપવામાં આવી … Read More

error: Content is protected !!