જુનુ ગુજરાત, રુડું ગુજરાત, મારુ ગુજરાત – દુર્લભ ફોટા સાથેની માણવા જેવી સફર

આઈ શ્રી “મોગલ માઁ” નું મંદિર ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકામાં, ભગુડા ગામે આવેલું છે. જે “મોગલધામ” તરીકે ઓળખાય છે. પ્રસ્તુત ફોટોમાં “માઁ મોગલનું” જૂનું સ્થાનક છે, હાલમાં ભગુડા ખાતે અદ્ભૂત … Read More

error: Content is protected !!