નતાશા – લંડન થી કોઇમ્બતુર, ફક્ત બાળકોના કલ્યાણ માટે

નતાશાએ કોઇમ્બતુરના અનાથ અને નિરાધાર બાળકોની ખરાબ હાલતને કારણે ધ બીગ હગ ફાઉન્ડેશન   બનાવ્યું હતું. અને આ ફાઉન્ડેશન તેણે બાળકોને આશ્રય અને વધુ સારી રીતે શિક્ષણ આપવા માટે શરુ કર્યું … Read More

error: Content is protected !!