ભાવી પતિ સાથે લગ્ન પહેલા રહેતી હતી સાથે – જયારે માં-બાપે પણ વિરોધ કર્યો ત્યારે…

પહેલા ના જમાનામાં તો લોકો ના લગ્ન થયા પછીજ એક બીજાનો ચહેરો જોવાનો વારો આવતો હતો. જેમાં પોતાની પસંદ સાથે લગ્ન કરવાની વાત તો રેવાજ દયો.ત્યારે છોકરા અને છોકરી બંને … Read More

error: Content is protected !!