ગીરનાર ની ત્રણ દિવસીય પરીક્કમાં અને મંદિર પરિક્રમાના વૈજ્ઞાનિક રહસ્ય વિષે જાણો

આરતી, પૂજા અને મંત્ર જપની અસરથી મંદિર ક્ષેત્રમાં હમેશા સકારાત્મક ઉર્જા ઉત્પન થતી રહે છે. જયારે પરિક્રમાં કરીએ છીએ તો મંદીરની સકારાત્મક ઉર્જા આપણ ને વધુ માત્રામાં મળે છે અને … Read More

error: Content is protected !!