આજે પરિણામ – બાળકોનું કે પેરન્ટસ નું?

આજે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ જાહેર થયું છે ત્યારે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ફુલછાબમાં લખેલો શૈલેષ સાગપરિયાનો આ લેખ શેર કરું છું. લેખની શરૂઆતની સ્ટોરી અગાઉ આપે કદાચ વાંચી હશે … Read More

error: Content is protected !!