પોતાની પુત્રીના લગ્ન સમયે એક પિતાનું વક્તવ્ય ! – હૃદયસ્પર્શી !

મેં વિચાર્યું હતુ કે હું મારા વક્તવ્ય દરમિયાન તમોને મારી પુત્રીના ‘નવા’ પરિવાર તરીકે સંબંધિત કરીશ. પરંતુ મને એ અયોગ્ય લાગ્યું કેમકે હવે તેના લગ્ન થઇ ચુકયા છે. અને હવે … Read More

error: Content is protected !!