ખુબ જ ઓછો અભ્યાસ, રોકાણ માટે મૂડી પણ નહિ – તેમ છતાં ઉભું કર્યું પેનાસોનિકનું સામ્રાજ્ય

જાપાનના વાસા નામના એક ગામમાં જન્મેલો કોનોસુકે માત્સુશીતા નામનો બાળક ખુબ નસીબદાર હતો. એનો જન્મ એક અત્યંત ધનાઢ્ય પરિવારમાં થયો હતો. તમામ પ્રકારની ભૌતિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હતી. પાણી માંગે અને … Read More

error: Content is protected !!