લાયસન્સ કે RC બુક ન હોય તો આ કાયદા પ્રમાણે પોલીસ તાત્કાલિક મેમો ફાડી ન શકે, જાણો કાયદો

સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્સના નિયમ 139માં ઉલ્લેખ છે કે વાહન ચાલકને પોતાના ડોક્યૂમેન્ટ્સ રજૂ કરવા માટે 15 દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે. ટ્રાફિક પોલીસ તરત જ વ્યક્તિનો મેમો ફાડી શકે … Read More

error: Content is protected !!