સૌથી પહેલા શિવલિંગની ક્યાં અને કેવી રીતે સ્થાપના થઈ અને કોણે પૂજા કરી હતી?

સામાન્ય રીતે બધા જ દેવી-દેવતાની પૂજા મૂર્તિના રૂપમાં કરવામાં આવે છે, પણ ભગવાન શંકર જ છે જેમની પૂજા લિંગના સ્વરૂપમાં થાય છે. શિવલિંગની પૂજાનું મહત્વ ઘણા ધર્મગ્રંથોમાં જોવા મળે છે, … Read More

error: Content is protected !!