એમ.બી.એ. ના શીખવી શક્યું એ પપ્પા ની લારી પર શીખવા મળ્યું

આજે રવિવાર હતો એટલે નખીલ પપ્પાને મદદ કરવા સાથે જ ગયો હતો. નિખિલના પપ્પા જીતુભાઈ પટેલ શાકભાજીની લારી નીકાળતા. પૈસે ટકે જીતુભાઇ ગરીબ હતા પણ સ્વભાવથી એમણે કેટલાય દિલ જીત્યા … Read More

પ્રામાણિકતા તો ધનસુખભાઈની જ – સલામ છે

પ્રામાણિકતા આંકવાની કોઈ આંકણી તો નથી શોધાઈ હજુ પણ જો હું કહું કે આ ભાઈ ની પ્રામાણિકતા રૂપિયા 2.16 કરોડથી પણ વધુ ની છે તો? ધનસુખભાઈ મેણસીભાઈ કચોટ, આસિસ્ટન્ટ સબ … Read More

error: Content is protected !!