હૈદરાબાદના મીરચોકમાં છેલ્લા ૩૫ વર્ષથી ક્રિસ્ટોફર નામના યુવાન વિષે વાંચવાનું ચૂકશો નહિ

જો તમે હૈદરાબાદમાં છો તો ત્યાં મીર ચોક નામનાં વિસ્તારમાં તમને 55 વર્ષનો “નૌજવાન” રસ્તા પર દેખાય શકે. જે નાના બાળકો કે વૃદ્ધ લોકોને ટ્રાફિકમાં રસ્તો ઓળંગવામા મદદ કરતો હોય. … Read More

error: Content is protected !!