Mojemoj.com

Best Gujarati Blog

Tag: ફૂટેલો ઘડો

ફૂટલો ઘડો – જીવનમાં હકાતારત્મ્ક વલણ શીખવતી લઘુકથા

કોઈએ મને લખીને પૂછ્યું હતું કે શું આત્મ-વિકાસ એ અંત વગરની તલાશ છે. તેને લખ્યું હતું, “આપણે શું હંમેશા મહેનત જ કરતુ રહેવાનું?” તેનો સંકેત એ હતો કે આપણે જો કાયમ આપણી અંદર વાંક જ શોધતું રહેવાનું હોય, તો પછી આપણે જિંદગીને માણીશું ક્યારે? શું જીવનનો અર્થ હંમેશા ખેચ્યે જવાનો જ છે? આપણે શું હંમેશા […]

Mojemoj.com © 2016 Frontier Theme
error: Content is protected !!