આધુનિક ટેકનોલોજીથી તૈયાર થયેલ લાજવાબ પ્રોજેકેટ એટલે ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સર્વિસ

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઘોઘાથી તારીખ : 22/10/2017 ના રોજ ઘોઘા-દહેજ વચ્ચે રો-રો ફેરી સર્વિસનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ રો-રો ફેરી સર્વિસ કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોને જોડવાની પર્યાવરણ … Read More

error: Content is protected !!