એડિકશન ની હદ – કપલે કરાવ્યું PUBG થીમ પ્રી-વેડિંગ ફોટો શૂટ

લગ્ન પહેલા કરવામાં આવતા ફોટોશૂટને પ્રિ-વેડીંગ અને લગ્ન બાદ કરવામાં આવતા ફોટોશૂટને પોસ્ટ-વેડીંગ કહેવાય છે. હાલમાં પ્રિ-વેડીંગ ફોટોશૂટનો જમાનો ચાલી રહ્યો છે. પ્રિ-વેડીંગ ફોટોશૂટ અલગ-અલગ સ્ટાઈલ અને વિવિધ લોકેશન પર … Read More

error: Content is protected !!