બગદાણા ના બજરંગ દાસ બાપા વિષે સાંભળ્યું જ હશે – આ પણ વાંચવા જેવું

સંતભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની અને એમાં રૂડું બગદાણા ગામ. સંત શિરોમણી બાપા બજરંગદાસ બિરાજતા અને જેના રોમે રોમે સીતારામ.કોઈ પણ જાત ની માયા માં તેનું ચિત લાગ્યું નથી. તેમનું જીવન પણ એક … Read More

error: Content is protected !!