આ દેશમાં બે પત્ની રાખવા પર સરકાર આપશે ઈનામ – વાંચી લો કારણ

ભારતમાં મુસ્લિમો માટે બીજા લગ્ન કરવા સરળ નથી કારણ કે ત્રણ તલાક પર પ્રતિબંધ છે. સાથે જ બીજા લગ્ન કરવા માટે કાયદેસરની તલાક લેવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ લાંબી અને ખર્ચાળ … Read More

error: Content is protected !!