દુનિયા સૌથી ધનિક વ્યક્તિની પુત્રીની લેવિશ લાઈફસ્ટાઈલ જોઈ છક થઈ જશો

ચર્ચામાં આવી ગઈ છે બિગ ગેટ્સની પુત્રી માઈક્રોસૉફ્ટના ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સની ગણના દુનિયાના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓમાં થાય છે. તેઓ લાંબા સમય સુધી દુનિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ રહ્યાં છે. તેમના નામથી … Read More

જીવનમાં હકારાત્મકતા ભરી દે એવા – બિલ ગેટ્સનાં જીવન ઉપયોગી નિયમો

દુનિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બિલ ગેટ્સ માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીનાં સહ-સંસ્થાપક છે. તેમણે માઈક્રોસોફ્ટ કંપની બનાવવા માટે હાર્વર્ડ યુનિવર્સીટીનો અભ્યાસ અધવચ્ચે જ છોડી દીધો. બિલ ગેટ્સને નાનપણથી જ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં રસ હતો … Read More

error: Content is protected !!