મારુ જે થવું હોય તે થાય, પહેલા તું તારુ કર – એક નાનકડી ક્યુટ વાર્તા

એક બાળકને સ્વર્ગ અને નરક જોવાની ખુબ જ ઇચ્છા હતી. એ રોજ આ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો. એક દિવસ ભગવાન તેના પર રાજી થયા અને બાળકને સ્વર્ગ તથા નરક બતાવવાનું … Read More

error: Content is protected !!