મમ્મીના હાથે બનાવેલ આ પિત્ઝા ભલભલા પીઝાને એક બાજુ મૂકી દેશે

આજ-કાલ બાળકો દર બીજે દિવસે બ્રેડના ચીઝ થી તરબતોર પિઝ્ઝા ખાતા હોઈ છે. પણ શું તમને ખબર છે કે આ પીઝા થી આપણા દેશમાં પણ (બીજા દેશોની જેમ) બાળકોમાં ઓબેસિટી … Read More

error: Content is protected !!