ભારતની ૬૫ ભવ્ય સિઘ્ધિઓ – વાંચીને દરેક ભારતીયને ગર્વ થશે

પ્રસ્તુત છે એક પ્રતિષ્ઠિત અંગ્રેજી દૈનિકના પત્રકાર અજિત રાનડેએ સંકલિત કરેલી આવી ૬૫ સિઘ્ધિઓની યાદીઃ ૧. આપણું રાષ્ટ્ર વિશ્વભરમાં એકમાત્ર એવું રાષ્ટ્ર છે જેણે મુક્તિ મેળવતાંવેંત પહેલા દિવસથી જ પુખ્ત … Read More

error: Content is protected !!