‘ભારત રત્ન એવોર્ડ’ મેળવનાર વ્યક્તિને મળે છે આ બધી સુવિધાઓ – જય હિન્દ

ભારત રત્ન ભારત દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન પુરસ્કાર છે. આ પુરસ્કાર રાષ્ટ્રની સેવા બદલ એનાયત કરવામાં આવે છે. આ સેવાઓમાં કલા, સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અથવા સાર્વજનિક ક્ષેત્રે આપેલી સેવાઓનો સમાવેશ થાય … Read More

error: Content is protected !!